Parafia Trójcy Przenajświętszej

Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Parafia została erygowana w 1958 roku.
43–300 Bielsko–Biała, ul. Sobieskiego 10a, tel. 33/812–56–57
konto: Bank Śląski 16105010701000002213144161

Więcej
Kościół Trójcy Przenajświętszej

Kościół Trójcy Przenajświętszej
wykonany z folii

PUrszula Wiśnicka, artystka z naszej parafii, tworzy obrazy z folii samoprzylepnej. Jej dzieła to pejzaże, kwiaty i kompozycje ostatnio wykonała obraz naszego kościoła Trójcy Przenajświętszej.

Więcej
Św. Józef

Święty Józef
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj więcej

Adoracja

Odpocznij przy Mnie
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czytaj więcej

Środa, 12 grudnia 2018 roku        

Myśli o Różańcu

"Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, różaniec, a błogosławić będziecie w chwili śmierci dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli".
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa - a Różaniec właśnie do tego prowadzi - dowiaduje się, na czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako życiowy projekt.
Jan Paweł II (1920 - 2005)

Różaniec - nie tylko jest skutecznym ratunkiem we wszystkich utrapieniach Kościoła i wiernych, nie tylko bronią od wszelkiego zła, ale stanowi także dzielny środek do ćwiczenia się w cnotach, do postępu w duchu i w dążeniu do ewangelicznej doskonałości.
Bł. Honorat Koźmiński (1829 - 1916)

Różaniec staje się gorącą prośbą powszechną dusz i społeczności ludzi odkupionych, którzy z tylu miejsc ziemi spotykają się w jednej modlitwie: czy to w osobistych prośbach, zanoszonych dla uproszenia łask w potrzebach indywidualnych, czy w niezliczonym i jednomyślnym chórze całego Kościoła w wielkich sprawach ludzkości.
Bł. Jan XXIII ( 1881- 1963)

Cząstka Różańca odmówiona nabożnie każdego dnia przez wszystkich członków rodziny, stanie się źródłem łask i błogosławieństwa Bożego, tak pod względem nadprzyrodzonym jak i doczesnym. Łącząc duchowo wszystkich z Chrystusem i Maryją, pogłębi i zacieśni między nimi związki miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, synowskiej i małżeńskiej. Miłość i pokój, zgoda i czystość obyczajów, duch ofiary i poświęcenie zapanują w takich rodzinach. One będą pod szczególną opieką Maryi.
O. Romuald Kostecki OP

Wszystko, co w narodzie wielkie, modli się na Różańcu. Władysław Łokietek, Jagiellonowie, Stefan Batory, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Korybut Wiśniowiecki, Leszczyński, wodzowie jak: Żółkiewski, Chodkiewicz, Lubomirski, Czarniecki, Kościuszko; dotąd po skarbcach kościelnych czy muzeach narodowych pokazują pamiątki po nich - paciorki Różańca.
O. Konstanty Maria Żukiewicz OP

Różaniec święty zakorzeniony jest w Biblii jako przedłużenie wielkiej modlitwy Patriarchów, Proroków i ludu wybranego do Boga z prośbą o spełnienie obietnic Mesjańskich.
O. Szymon Niezgoda OP (1932 - 2002)

Lud, który odmawia Różaniec, nie odstąpi od wiary, ale nawet wtedy, kiedy będzie pozbawiony pociechy z rąk kapłana, w różańcu znajdzie kaznodzieję, przypominającego mu ciągle życie Zbawiciela.
Ks. Jan Żukowski

Maryja widzi i zna o wiele lepiej niż ktokolwiek inny, wszelkie sprawy ( potrzeby), które nas dotyczą: pomoc, jakiej potrzebujemy w obecnym życiu, zagrażające niebezpieczeństwa prywatne i publiczne, trudności i choroby, walki o zbawienie duszy (...) Może i pragnie nam pomóc dzięki modlitwie różańcowej.

Leon XIII( 1810 - 1903)

Gdybym miał armię Różańca, zwyciężyłbym świat.
Św. Pius X(1835-1914)

Całą ufność pokładam w Różańcu. Przezeń Kościół dojdzie do zwycięstwa.
Bł. PiusIX(1792 - 1878)

Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.
Jan Budziaszek

Różaniec jest modlitwą zbiorową; angażuje wielu w modlitwie wspólnej; nie jest głosem samotnym czy też zbiorem modlitw oderwanych od siebie, jest chórem, harmonią, koncertem; jest Różańcem nie tylko słów " Zdrowaś Maryjo", ale i Różańcem dusz świeżych i niewinnych dusz, jest prawdziwą girlandą żywych róż wokół madonny; jest jakby wielkim korowodem, który jednoczy wszystkich i pozwala im tańczyć i śpiewać wokół Maryi.
Paweł VI (1897 -1978)

Błogosławiona ta dusza, która codziennie czci Maryję Różańcem i która wytrwa w tej świętej praktyce aż do ostatniego dnia życia.
Paweł Kocikowski

Różaniec to znak widomy oddania się na służbę Maryi, bo on jest Jej sztandarem.
Leon XIII (1810-1903)

Chciałbym powierzyć modlitwę różańcową wszystkim chrześcijańskim rodzinom, aby razem z Maryją mogły zaznać piękna podczas medytacji tajemnic (...) naszego Odkupienia i w ten sposób uświęcić chwile radosne i trudne życia powszedniego.
Jan Paweł II (1920 - 2005)

Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec - nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz - bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny.
Św. O. Pio (1887-1968)

Miliony ludzi w wioskach i miastach całego świata trzyma codziennie w rękach Różaniec, a modląc się we wspólnych intencjach stanowią " trzecią rękę" Boga.
S. Brunona Nitkiewicz CSL

Różaniec bowiem z natury swej domaga się odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i jakby z zatopioną w myślach powolnością, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa.
Paweł VI (1897 - 1978

Wspaniały  wieniec z Pozdrowienia anielskiego uwity, Modlitwą Pańską przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony, jest najpiękniejszym sposobem modlitwy.
Leon XIII(1810-1903)

Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając się w sprawy ludzkie, dokonało dzieła odkupienia. w odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie: od dziewiczego poczęcia Słowa Bożego i tajemnic dzieciństwa Jezusa aż do najpoważniejszych wydarzeń Paschy, mianowicie błogosławionej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania, do jej owoców, jakie w dniu Pięćdziesiątnicy przypadły w udziale rodzącemu się Kościołowi, a także samej Najświętszej Maryi Pannie, gdy z tego ziemskiego wygnania równocześnie z ciałem i duszą została przyjęta do niebieskiej ojczyzny.
Paweł VI (1897 - 1978)

Odmawiajcie Różaniec. Niech ta modlitwa stanie się fundamentem waszej jedności.
Jan Paweł II (1920 - 2005)

Różańcem twoim możesz stworzyć dzieje.
O. Meschler

Różaniec święty postanowiony został przeciw niebezpieczeństwom grożącym światu.
Leon X (1475 - 1521)

Głównym celem Różańca jest przebłagać gniew Boży i wyjednać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.
Grzegorz XIII (1502 - 1585)

Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitw i z tego powodu jest największą modlitwą, którą kiedykolwiek ułożył człowiek.
Fulton Sheen

Różaniec trzeba odmawiać dobrze: nie tylko samym ruchem warg, ale duszą otwartą na kontemplację najbardziej wyrazistych tajemnic z życia Jezusa i Maryi.
Jan XXIII

Ten sznur, który najpierw uważałem za orzechy nawleczone niczym tespik, który odmawiają muzułmanie, aby mieć zajęte palce, stał się dla mnie świętym różańcem, którego nie odmawiam we wszystkie dni, ale do którego się uciekam, kiedy potrzebuję rady i pocieszenia.
Pitigrilli

Różaniec łączy ręce: niewinne ręce dzieci, drżące ręce starych ludzi, silne ręce robotników: z różnych stron świata wznosi się niczym prawdziwa psalmodia, która w jakiś sposób może stanąć obok recytowanego przez mnichów Boskiego Oficjum.
Jan XXIII

Modlitwa różańcowa zrewolucjonizuje cały świat: wprowadzi rewolucję dobrobytu i pokoju. Proponuje medytacje tajemnic nowego punktu widzenia; Różaniec świata misyjnego. Każda z pięciu dziesiątek jest innego koloru: przedstawiają pięć Kontynentów w misyjnej wizji.
Fulton Sheen

Różaniec Maryi przyjmujemy do wznoszenia wielkiej modlitwy społecznej i powszechnej wobec codziennych, i nadzwyczajnych potrzeb Kościoła świętego, narodów i całego świata.
Jan XXIII

Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki.
Siostra Łucja z Fatimy

Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem... Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób, ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim...
Jan Paweł II

Musimy się drodzy bracia i siostry, mocno związać różańcem, ażeby nic z tego w nas nie zginęło. Musimy się bardzo związać modlitwą, ażeby człowiek, każdy człowiek, a wraz z nim cały naród utrzymał tę godność, jaka wyrasta w całym jego życiu przede wszystkim poprzez rozmowę z Bogiem...
Jan Paweł II

Zachęcam wszystkie osoby konsekrowane, aby (...) odnawiały każdego dnia duchową więź Maryją Panną, rozważając z Nią tajemnice Jej Syna, przez odmawianie Świętego Różańca
Jan Paweł II

Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju
Jan Paweł II

Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.
Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci 1 zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.
Jan Paweł II

Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...
kard. Stefan Wyszyński

Może to być dla nas wszystkich pociechą w naszym trudnym, codziennym życiu. (...) I gdy my na tyle problemów rady nie mamy, zostaję jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie (...) Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych, też nic nie da. Ale, modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką.
kard. Stefan Wyszyński

Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych Pozdrowień maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: ,,Zdrowaś Maryjo" !
kard. Stefan Wyszyński

Sięgajmy do myśli Bożej w rozważaniu życia Chrystusa na tle radosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnic - pogłębiajmy w sobie zrozumienie głównych prawd wiary świętej: Wcielenia Syna Bożego i Odkupienia Świata.
kard. Stefan Wyszyński

Zżyjmy się z różańcem tak, abyśmy go stale odmawiali, abyśmy łatwo doń wracali, abyśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwil
kard. Stefan Wyszyński

Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym różańcem.
kard. Stefan Wyszyński

Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu.
św. Alfons de Liguori

Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca.
S. Łucja z Fatimy

Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa
św. O. Pio

Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości.
św. O. Pio

Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając święty różaniec
św. Ludwik Grignion de Montfort

Wierzcie w moc różańca. Nie oparł mi się żaden grzesznik, skoro oplotłem go różańcem
św. Ludwik

Wspólnota cywili i wojskowych

Bielska parafia Trójcy Przenajświętszej istnieje od pięćdziesięciu lat. Jednak ośmiokrotnie dłuższą, burzliwą i bogatą historię ma kościół, służący tej wspólnocie.

Kazania

Kazania proboszcza
ks. Andrzeja Sapińskiego
1984-1998

Posłuchaj

Komentarze liturgiczne
ks. Andrzeja Sapińskiego
1984-1998

Pobierz
Stronę przegląda teraz 64 gości 

Logowanie