Parafia Trójcy Przenajświętszej

Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Parafia została erygowana w 1958 roku.
43–300 Bielsko–Biała, ul. Sobieskiego 10a, tel. 33/812–56–57
konto: Bank Śląski 16105010701000002213144161

Więcej
Kościół Trójcy Przenajświętszej

Kościół Trójcy Przenajświętszej
wykonany z folii

PUrszula Wiśnicka, artystka z naszej parafii, tworzy obrazy z folii samoprzylepnej. Jej dzieła to pejzaże, kwiaty i kompozycje ostatnio wykonała obraz naszego kościoła Trójcy Przenajświętszej.

Więcej
Św. Józef

Święty Józef
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj więcej

Adoracja

Odpocznij przy Mnie
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czytaj więcej

Piątek, 19 października 2018 roku        

List Pasterski

Bielsko-Biała, 8 września 2012 r.

LIST  PASTERSKI  BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO NA  ROK  WIARY

„Przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5)

Żyjemy w czasach nazywanych postmodernizmem albo ponowoczesnością. Ze smutkiem spostrzegamy objawy rozchwiania umysłowego i moralnego, burzenie trwałych punktów odniesień, obalanie systemów wartości i autorytetów, a w konsekwencji zagubienie poszczególnych ludzi oraz wiele dewiacji życia społecznego. Współczesny człowiek już nie walczy z Bogiem, jak czynili to do niedawna ateiści, ale żyje, tak jakby Bóg nie istniał.
Obserwujemy także kryzys duchowy człowieka, ucieczkę w prywatność, osłabienie społecznego życia religijnego. Myślenie o teraźniejszości przysłania cel ostateczny, jakim jest życie wieczne. Wobec tych zagrożeń widzimy potrzebę obrony, umocnienia i ożywienia wiary oraz nowej ewangelizacji świata. Kościół i jego pasterze nie mogą nie reagować! Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście Apostolskim „Porta fidei” z 11 października ubiegłego roku ogłosił Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Rok Wiary ma się przyczynić do tego, by wszyscy wierni lepiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wiara to nie tylko „uwierzenie”, czyli przyjęcie prawdy o Bogu. To przede wszystkim spotkanie z osobowym Bogiem, zawierzenie Bogu, to podjęcie trudu dochowania wierności Bogu w życiu codziennym. Trzeba przyjąć, że także w naszych czasach wiara jest darem, który warto na nowo odkryć, pielęgnować i dawać o niej świadectwo, aby Pan „sprawił, że każdy z nas doświadczy z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem”.
Rozpoczęcie Roku Wiary zbiega się z pełnym wdzięczności upamiętnieniem dwóch wielkich – wspomnianych tu – wydarzeń, które ukształtowały oblicze Kościoła naszych dni: z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał Ojciec Święty Jan XXIII (11 października 1962 roku), i z dwudziestą rocznicą ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi przez papieża, dziś już błogosławionego, Jana Pawła II (11 października 1992 roku). Przywołanie tych dwóch ważnych rocznic ma nam pomóc w zrozumieniu, jak wielkim darem dla nas, ludzi wierzących, jest łaska wiary.
Rok Wiary winien przyczynić się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w świecie współczesnym, aby potrafili wskazać tak wielu osobom poszukującym „bramę wiary”. Ta „brama” otwiera człowiekowi oczy na Chrystusa, który jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Jak pisze Ojciec Święty Benedykt XVI: „Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje On Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary” (Benedykt XVI, Porta fidei, nr 11).
Odnówmy naszą wiarę i umocnijmy ją życiem modlitewnym i sakramentalnym. Niech wiara stanie się poręką naszego szczęśliwego życia tu, na ziemi, i szczęścia wiecznego w niebie. Umocnieni wiarą w Boga budujmy szczęśliwe wspólnoty małżeńskie i rodzinne. Dziś w tak wielu zeświecczonych społecznościach najpilniejszą potrzebą wierzących w Chrystusa jest właśnie odnowienie wiary u dorosłych, aby mogli ją przekazywać nowym pokoleniom. Niech w naszych rodzinach nigdy nie zabraknie słowa Bożego i modlitwy, które podtrzymują żywy płomień wiary. Drodzy rodzice, proszę was, abyście w Roku Wiary, troszcząc się o pogłębianie swojej wiary, podsycali jej płomień w waszych rodzinach – modlitwą i częstym przystępowaniem do sakramentów pokuty i Eucharystii.
Umiłowani bracia kapłani, budźcie swoją gorliwą pracą duszpasterską wiarę w uśpionych i zobojętniałych niekiedy sercach wiernych. Niech parafie, którym przewodzicie, będą prawdziwymi oazami wiary dla wierzących, a dla poszukujących Boga przedsionkami wiary. Bądźcie równie otwarci na wierzących i na poszukujących. Wiara jest potrzebna do zbawienia wszystkim ludziom, a skoro wszystkim, to szczególnie kapłanowi, który nie tylko sam idzie ku zbawieniu, lecz ma doń prowadzić innych, ma im przekazywać wiarę, utwierdzać w niej, odpowiadać na wątpliwości i zastrzeżenia, wspierać zagubionych i niezdecydowanych.
W Roku Wiary w sposób szczególny pragnę zaapelować też do wspólnot zakonnych i prosić was, drodzy bracia i siostry, o pogłębienie wierności Chrystusowi, która niech będzie wyrażana w realizacji z jeszcze większą miłością rad ewangelicznych, a nade wszystko proszę o wzmożoną modlitwę o łaskę wiary dla wszystkich ludzi.
Rok Wiary, zapowiada Ojciec Święty Benedykt XVI, „będzie też dobrą okazją, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii”, która jest tajemnicą wiary i źródłem nowej ewangelizacji. Wszystkich wiernych zachęcam do brania w niej świadomego, aktywnego i owocnego udziału, do częstych spotkań z Chrystusem Eucharystycznym w Komunii Świętej, by byli autentycznymi świadkami Pana.
Zachęcam też serdecznie kapłanów, by starając się o rozwój duchowy wszystkich wiernych powierzonych ich duszpasterskiej pieczy, nie zaniedbywali pracy formacyjnej wiernych zrzeszonych we wspólnotach apostolskich. Dołóżcie starań, aby rozwijały się takie dzieła jak Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, oazy, grupy apostolskie, kręgi modlitewne i koła różańcowe oraz nowe wspólnoty modlitewne, studyjne czy apostolskie. Radosne odkrycie wiary przez wiernych wpłynie zapewne na umocnienie jedności i wspólnoty waszych parafii oraz całej diecezji.
Zachęcam do organizowania, zwłaszcza w okresie wielkopostnym, nabożeństw pokutnych, podczas których prosić będziemy o przebaczenie Boże, także za grzechy przeciwko wierze. Niech ten Rok Wiary będzie również czasem sprzyjającym przystępowaniu z większą wiarą i częściej do sakramentu pokuty. Niech stanie się okazją do pogłębienia znajomości Pisma Świętego, studiowania Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz przyswajania treści dokumentów Soboru Watykańskiego II. Niech będzie zachętą do uważniejszego zapoznawania się z homiliami, katechezami, przemówieniami i innymi wystąpieniami Ojca Świętego.
W czasie całego Roku Wiary należy podejmować różne inicjatywy ekumeniczne, które będą przypominały i wspierały „przywrócenie jedności między wszystkimi uczniami Chrystusa”, co jest wyrazem woli Zbawiciela wyrażonej słowami „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21) i  co stało się „jednym z głównych zamierzeń świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II”.
Rok Wiary winien przyczynić się także do szczególnego wspierania aktywności misyjnej Kościoła, do żywego zainteresowania problematyką misyjną, do modlitw za misje i  misjonarzy, do uczestnictwa w Papieskich Dziełach Misyjnych i materialnego wspierania misji, zwłaszcza tych, które prowadzą polscy misjonarze.
Już dziś zapraszam was na Mszę świętą rozpoczynającą Rok Wiary 10 października bieżącego roku o godz. 15. 30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
Połączymy tę uroczystość z inauguracją nowego roku akademickiego w naszym Instytucie Teologicznym, gdyż zostaliśmy wezwani, by „wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata”. Zapraszam kapłanów i wiernych, szczególnie tych, którzy działają w różnych grupach apostolskich. Przybądźmy licznie, by prosić Pana Boga o dar wiary dla nas wszystkich.  
W Roku Wiary zbliżmy się szczególnie do Maryi, Pierwszej Chrześcijanki, pierwowzoru Kościoła, żywego świadka wiary. Do niej skierowała znamienne słowa święta Elżbieta: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). To Jej zawierzam owoce zbliżającego się Roku Wiary. Wszystkim na czas owocnego przeżywania Roku Wiary z serca błogosławię.
Bp Tadeusz Rakoczy

Wołanie do Pana Boga

Wspólnota „Nowy Lud” przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Kazania

Kazania proboszcza
ks. Andrzeja Sapińskiego
1984-1998

Posłuchaj

Komentarze liturgiczne
ks. Andrzeja Sapińskiego
1984-1998

Pobierz
Stronę przegląda teraz 32 gości 

Logowanie