Sobota, 19 października 2019 roku        

Wołanie do Pana Boga

Wspólnota „Nowy Lud” przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej W sobotę 30 września bielska grupa Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Nowy Lud” świętowała swój jubileusz 25-lecia istnienia i dziękowała Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i dary oraz prosiła o dalsze. Modlitwie przewodniczył biskup Tadeusz Rakoczy.

Wspólnota powstała 26 grudnia 1981 r., jako pierwsza z grup Odnowy w Duchu Świętym w Bielsku-Białej. Od początku grupa była bardzo liczna – około 60-100 osób. I tak jest do dzisiaj. Od niej swój początek wzięły kolejne bielskie wspólnoty Odnowy.
Spotkania odbywały się najpierw w parafii Opatrzności Bożej, potem przy budowanym koło dworca kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, a od 20 lat - w parafii Trójcy Przenajświętszej. Po co przychodzą? Odpowiadają krótko: żeby się spotkać z Panem Bogiem, żeby się modlić…

Przez modlitwę
Spotkania modlitewne odbywają się w każdy wtorek o 19.00 w salkach przy kościele. - Jest to dla nas czas szczególny, kiedy stajemy przed Bogiem, by poddać się działaniu Ducha Świętego i zostać przez niego napełnionym w modlitwie uwielbienia
i dziękczynienia, prosząc o wstawiennictwo Maryi w jedności z Kościołem. W ten sposób odwracamy uwagę od siebie, aby zakorzenić się w Bogu. W modlitwie otrzymujemy zdolność przyjmowania wciąż na nowo Ducha Świętego w radości i jedności z ludźmi – podkreślają.
Z tej modlitwy rodziły się – w odpowiedzi na potrzeby – kolejne inicjatywy. Tak rozpoczęła się 20 lat temu posługa diakonii modlitwy wstawienniczej dla wszystkich, którzy takiej modlitwy potrzebują. Modlitwa ta odbywa się w salce przy kościele w każdy wtorek od 18.00 do 19.00 - oprócz pierwszych wtorków miesiąca. W środy o 17.00 spotyka się grupa, która modli się za dzieci i młodzież. Diakonia
Niedawno powstała też diakonia miłosierdzia, podejmująca się odwiedzania osób chorych, pozostających w domu – i tam odbywa się wspólne wołanie do Pana Boga. W zgłaszanych potrzebach modli się diakonia nieustannej modlitwy.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca o 19.00 w kościele Trójcy Przenajświętszej sprawowana jest Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Na tych Mszach gromadzi się zwykle kilkaset osób.

Trzeba szukać
W czasie  spotkań pogłębiają też wiedzę teologiczną: słuchają katechez, rozważają teksty Pisma Świętego. W spotkaniach uczestniczą też kapłani: koordynator diecezjalny ks. Roman Berke, a także proboszcz  ks. kan. Józef Oleszko.
Co roku odbywa się seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Członkowie grupy uczestniczą też w rekolekcjach i w ogólnopolskich czuwaniach w Częstochowie.
- To wszystko pomaga otworzyć się przed Panem Bogiem, odczuć, że jest tak blisko nas i poczuć to najważniejsze: dotknięcie Bożej miłości. Zanurzenie w sercu Pana Boga to wielka łaska. Miewamy problemy, jak wszyscy, ale dzięki tej łasce uczymy się na nie inaczej patrzeć, widzieć je z Bożej perspektywy – mówi Wiesław Bilczewski, lider grupy.
Alina Świeży-Sobel

W mojej opinii:

Ks. kan. Józef Oleszko, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej:

Każdy musi odkryć swój język wiary. Ja się cieszę, że jest w naszej parafii też taka grupa. Czują się w niej dobrze i ludzie młodzi, i starsi. Odnajdują dzięki tej wspólnocie wartości, które ich umacniają. Są to ludzie otwarci i zaangażowani - systematycznie pogłębiają formację, czytają i analizują aktualne dokumenty kościelne, a jednocześnie dbają, by nasza świątynia była zawsze pięknie udekorowana kwiatami, pomagają przygotować spotkania dla seniorów. Modlitwa charyzmatyczna połączona ze świadectwem, dzieleniem się doświadczeniem wiary, modlitwa wstawiennicza jest potrzebna nie tylko im samym: tak wielu potrzebuje tej modlitwy.

Wiesław Bilczewski, lider grupy „Nowy Lud”
Przede wszystkim trzeba stanąć przed Panem Bogiem w pokorze i ze świadomością, że Pan Bóg zawsze nas kocha i czeka na nasze: tak. Trzeba Go wciąż zapraszać do naszego życia i chcieć się dzielić Nim z  innymi, którzy są wokół nas. Wspólna modlitwa łączy nas z ludźmi, ale dzieje się tak dzięki temu, że podstawą jest spotkanie z Bogiem. To Bóg pozwala radzić sobie z wszystkimi życiowymi problemami, które nas przecież wcale nie omijają. Dziś nie wyobrażam sobie dnia bez spotkania z Bogiem, bez Mszy Świętej, bez Pisma Świętego. To odczuwalne Boże działanie sprawia, że żyje się inaczej, czuje w sercu pokój…

Maluchy w dawnej plebanii

Poświęcenie siedziby przedszkola katolickiego

Logowanie