Sobota, 16 lutego 2019 roku        

Organy w Liturgii

Organy od dzieciństwa towarzyszą nam podczas większości nabożeństw w naszej świątyni, ale jak to się stało, że właściwie znalazły się w kościele?

Więcej…

Śpiewaj z głową

O tym jak bardzo zmieniła się kultura śpiewania możemy przekonać się każdego dnia. Kto z nas nie pamięta rodzinnych spotkań, wyjazdów czy ognisk bez śpiewu?

Więcej…

Chór w Liturgii

W kościele chór kojarzy nam się z organami, bo przecież gdzie indziej one się znajdują, jak nie na chórze?

Więcej…

Msza św. - Obrzędy Zakończenia i podsumowanie

Msza Święta zazwyczaj kończy się wspólnym śpiewem, nierzadko zakończonym uroczystym postludium organowym.

Więcej…

Msza św. - Liturgia Eucharystyczna

Jak mówiliśmy Msza św. składa się z kilku części – Obrzędy Wstępne, Liturgia Słowa, i dziś omawiana Liturgia Eucharystyczna.

Więcej…

Msza św. - Liturgia Słowa

Po obrzędach wstępnych, których szczegóły poznaliśmy tydzień temu następuje moment, w którym sztuka słuchania wychodzi na pierwszy plan.

Więcej…

Msza św. - Obrzędy Wstępne

Omówiliśmy już na czym polega i czym jest śpiew liturgiczny oraz muzyka, która towarzyszy, czy wręcz jest częścią liturgii.

Więcej…

Muzyka w Kościele

Mówiliśmy o śpiewie – jak ważną pełni rolę we wspólnocie, buduje więź, przyczynia się do jedności i poczucia wzajemnego „Bożego Języka”, którym my chrześcijanie mówimy od pokoleń.

Więcej…

Śpiew w Kościele

W chrześcijaństwie śpiew ugruntował się już w pierwszych wiekach, dowody ku temu daje Pismo Święte.

Więcej…

Maluchy w dawnej plebanii

Poświęcenie siedziby przedszkola katolickiego
Z zamiarem jeszcze głębszego uczestnictwa w Liturgii Mszy świętej zachęcamy do lektury felietonów. Są one związane z samą Liturgią oraz muzyką podczas niej wykonywaną. Mamy nadzieję, że zawarte w nich ciekawostki, czy odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytania spowodują, że udział w Mszach św. będzie bardziej świadomy i pełniejszy. Felietony ukazują się także w coniedzielnym wydaniu naszej gazetki "Credo". Kącik Liturgiczny prowadzi Maciej Leśniak, na co dzień organista naszej parafii.

Logowanie