Sobota, 16 grudnia 2017 roku        

Rozmowa z ks. biskupem Januszem Zimniakiem

Biskup Janusz Zimniak - obecnie emerytowany biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1957-1961 pełnił w naszej parafii funkcję wikariusza...
Rozmowę przeprowadził proboszcz Józef Oleszko.

wideo

Wołanie do Pana Boga

Wspólnota „Nowy Lud” przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Logowanie