Piątek, 21 września 2018 roku        

Rozmowa z ks. biskupem Januszem Zimniakiem

Biskup Janusz Zimniak - obecnie emerytowany biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1957-1961 pełnił w naszej parafii funkcję wikariusza...
Rozmowę przeprowadził proboszcz Józef Oleszko.

wideo

Maluchy w dawnej plebanii

Poświęcenie siedziby przedszkola katolickiego

Logowanie