Sobota, 19 października 2019 roku        

Maluchy w dawnej plebanii

Poświęcenie siedziby przedszkola katolickiego Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił 25 września nową siedzibę Przedszkola Katolickiego w Bielsku-Białej, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.
Placówka ta działa obecnie w budynku, w którym jeszcze niedawno mieściła się plebania parafii Trójcy Przenajświętszej. – To przedszkole jest prologiem do katolickiej edukacji naszych dzieci. Tutaj, we współpracy z rodzinami, zdobywają one podstawy formacji duchowej – mówił podczas uroczystości Andrzej Sikora, prezes KSO. Podziękował wszystkim dobroczyńcom, sponsorom i przyjaciołom tej placówki za wsparcie i różnoraką pomoc w czasie remontu i adaptacji wnętrz dawnej plebanii. Wiele słów wdzięczności usłyszał też proboszcz parafii ks. kan. Józef Oleszko, który przygarnął przedszkolaki. – Dzięki życzliwości księdza i z Bożym błogosławieństwem rozpoczynamy nowy etap działalności naszego przedszkola – stwierdziła Wiesława Żuchowska dyrektor placówki.
– Niech to przedszkole dzięki łasce Ducha Świętego będzie domem błogosławieństwa i ogniskiem miłości – modlił się biskup Tadeusz Rakoczy, życząc maluchom Bożego błogosławieństwa i miłości najbliższych. – Niech wasz pobyt w tej placówce będzie czasem dobrej zabawy, połączonej ze wzrostem w łasce u Boga i ludzi. Niech kiedyś przyniesie dobre owoce – mówił biskup do przedszkolaków.

Wspólnota cywili i wojskowych

Bielska parafia Trójcy Przenajświętszej istnieje od pięćdziesięciu lat. Jednak ośmiokrotnie dłuższą, burzliwą i bogatą historię ma kościół, służący tej wspólnocie.

Logowanie