Poświęcenie różańca i medalika Niepokalanej dla kandydatów do I Komunii Świętej

Maryja jest patronką Adwentu. Ona uczy nas jak przyjmować Jezusa i żyć Jego Ewangelią. Jej opiece i wstawiennictwu pragniemy powierzyć dzieci, które się przygotowują do I Komunii Świętej oraz ich rodziców. W krótkim nabożeństwie poświęcimy i wręczymy dzieciom różaniec i medalik Niepokalanej. Spotkania odbędą się w małych grupach – zgodnie z propozycją podaną w tym zaproszeniu.