Świątynia

Obecnie kościół przedstawia się jako murowana budowla orientowana, dwunawowa z prezbiterium, zakończonym absydą o cechach gotyckich i barokowych, nakryta dwuspadowym dachem, lekko podniesionym na nawie bocznej. Dostawiona wieża od południowo-zachodniej strony rozdzielona jest gzymsem na trzy kondygnacje i nakryta dachem z latarnią. Przy prezbiterium, zakończonym trójbocznie od strony północnej, znajduje się dostawiona zakrystia z otwartą emporą na piętrze i przedłużona w stronę zachodnią, a od strony południowej – kaplica Matki Bożej Częstochowskiej przechodząca w nawę boczną, również z otwartą emporą, tak jak przeciwna wykończona arkadą o łuku kolistym z balustradą. W prezbiterium zakończonym sklepieniem kolebkowym z lunetami i oddzielonym od nawy głównej łukiem tęczowym, znajduje się ołtarz główny. Nawa główna i boczna, oddzielona arkadami o łuku koszowym, nakryta została sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi, a w emporze – krzyżowymi. Ściany nawy głównej zostały rozdzielone grubymi filarami przyściennymi, dźwigającymi gzyms. Nad nią znajduje się empora, zakończona arkadami zamkniętymi półkoliście z dwutralkową balustradą. Po przeciwnej stronie prezbiterium mieści się chór muzyczny wykończony płaskim parapetem. W prezbiterium znajduje się fazowany kamienny portal zamknięty półkoliście. Cały kościół posiada lastrikową posadzkę. Strona zewnętrzna prezbiterium i nawa północna podparta została przyporami. Okna w prezbiterium zakończono łukiem zaostrzonym, pozostałe wykończono łukiem koszowym, podobnie jak trzy okna w elewacji zachodniej, zwieńczonej szczytem.

W ołtarzu soborowym znajduje się kopia figury Matki Bożej Ludźmierskiej wykonana przez S. Maultza w 1929 r. W okresie Wielkiego Postu oraz w każdy piątek w ołtarzu umieszczany jest obraz, odnowiony w 2018 r., przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa. U góry ołtarza umiejscowiono płaskorzeźby przedstawiające Boga Ojca jako Starca z brodą, Syna Bożego jako młodzieńca z krzyżem oraz Ducha Świętego jako gołębicę. W prawym oknie prezbiterium zamontowano witraż, przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego. Przy ołtarzu stoi XIX-wieczna krzyż żeliwny ze sceną na postumencie przedstawiającą scenę złożenia ciała Chrystusa do grobu, a przed nim stoi figura Matki Bożej Fatimskiej. W posadzce po prawej stronie ołtarza znajdują się XVII w. płyty fundacyjne. Po prawej stronie łuku tęczowego, oddzielającego prezbiterium od nawy głównej, znajduje się kamienna chrzcielnica, a nad nią wisi kopia obrazu „Jezu ufam Tobie”. Po lewej stronie przed ołtarzem głównym stoi zdobiona drewniana ambona, a przed nią z lewej strony wisi obraz przedstawiający patrona żołnierzy – św. Jerzego. Pod obrazem umieszczono gablotę z odznaczeniami wojskowymi, a obok obrazu zawieszono pamiątkowe emblematy Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego, Wojskowego Ośrodka Kultury "Dom Żołnierza", Dowódcy 18 bielskiego batalionu Desantowo-Szturmowego, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Bielsku-Białej.

Na filarach oddzielających nawę boczną od głównej zawieszono stacje Drogi Krzyżowej w formie płaskorzeźb. W nawie bocznej stoją dwa XIX-wieczne konfesjonały (trzeci znajduje się pod chórem), a na bocznych filarach wiszą obrazy, przedstawiające św. Antoniego z XVIII w. (poddany gruntownej konserwacji w 2018 r.), św. Teresę z Luiseux oraz Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W kaplicy znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego a także wizerunek św. Józefa. Codziennie od poniedziałku do soboty w kaplicy trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Naprzeciwko kaplicy, na ścianie zamykającej nawę boczną, wisi barokowy krucyfiks z XVIII w. Obok krzyża znajdują się dwie pamiątkowe tablice – jedna dedykowana gen. Kustroniowi, a druga poświęcona rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Naprzeciwko nich znajduje się tablica poświęcona pamięci represjonowanym żołnierzom-górnikom. Po obu stronach tylnego wyjścia wiszą tablice z nazwiskami ofiarodawców i dobroczyńców kościoła w okresie międzywojennym. Po lewej stronie natomiast wmurowano tablicę, ufundowaną przez Związek Sybiraków w Bielsku-Białej. Na północnej ścianie nawy głównej znajdują się dwie następne tablice, poświęcone gen. Borucie-Spiechowiczowi oraz Powstańcom Warszawskim. Nad nimi w czterech oknach zamontowano witraże z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, św. Stanisława, św. Wojciecha i św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Na chórze, usytuowanym naprzeciw ołtarza głównego, znajdują się XIX w. organy z 1896 roku firmy Rieger, o trakturze mechanicznej, oznaczone przez budowniczego opusem 538. Instrument, pierwotnie 6 - głosowy, przeszedł w 2014 r. generalny remont, podczas którego rozbudowano go o 2 głosy. Na klatce chodowej chóru zamontowano witraż z wizerunkiem św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Również w oknach na chórze nawy bocznej zamontowano pamiątkowe witraże, przedstawiające sceny chrystologiczne.

Informacje

Msze Święte w Niedziele i Święta:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 (recytowana)

Msze Święte w tygodniu:
6.00, 18.00

Msze Święte w Święta zniesione:
6.00, 9.00, 18.00

Msza Święta szkolna:
pierwszy piątek miesiąca - 16.30

Msza Święta dla seniorów:
pierwszy piątek miesiąca - 9.00


Kancelaria parafialna czynna:

środy: 10.00 - 12.00
czwartek: 17.00 - 19.00 (oprócz I czwartku miesiąca)
piątek: 10.00 - 12.00

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek.


Sprawy losowe można załatwić o każdej porze po wcześniejszym umówieniu się u księdza mającego dyżur w parafii.
tel. kom. 503 839 832
tel. 33 812 56 57