Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Sam termin ślubu można ustalić wcześniej.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii),
  • świadectwo bierzmowania,
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy wraz z oceną,
  • dokumenty z USC (w przypadku ślubu konkordatowego),
  • świadectwo zgonu żony/męża (w przypadku wdowy lub wdowca),
  • dokument o zawarciu ślubu cywilnego (jeśli został już zawarty).