Od 17 maja zmieniają się zasady uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach

Mając na uwadze nowe zasady uczestnictwa wiernych w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, informujemy, że w kościele może przebywać 1 osoba na 10 m2 powierzchni użytkowej kościoła (w tę powierzchnię wliczamy również prezbiterium i chór). W naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 50 osób – łącznie z chórem. Przyklejone oznaczenia wskazują miejsca, gdzie wierni mogą usiąść, aby zachować bezpieczną odległość między sobą. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje mszalne.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos w czasie nabożeństw, a do Komunii św. przystępują w pierwszej kolejności osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.