Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny

Jak wcześniej informowaliśmy, odwiedziny kolędowe, zostały przesunięte w czasie.
W uroczystość Objawienia Pańskiego pobłogosławiliśmy w naszym kościele kredę i kadzidło; zachęcaliśmy do zabrania do domu  poświęconą wodę, która jest w specjalnym naczyniu, przy wejściu do zakrystii. W każdą niedzielę do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) będziemy modlić się w intencji wszystkich rodzin oraz mieszkańców naszej parafii, prosząc o potrzebne łaski w Nowym Roku. Z koszyka, który jest przy chrzcielnicy prosimy zabrać do domu poświęconą kredę i kadzidło oraz obrazki kolędowe. Ufamy, że wspólna rodzinna modlitwa złączy was w waszych mieszkaniach.

Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny (tutaj można pobrać)

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę święconą.

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie zapala się świecę wypowiadając słowa:

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy i czytanie słowa z Księgi Liczb. Lb 6, 24-26

Czytanie z Księgi Liczb

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

P: Oto słowo Boże.

Następuje Modlitwa Powszechna. Można dodać intencje ważne dla rodziny.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.

W: Błogosław nam Jezu (po każdym wezwaniu)

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą.

- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach.

- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia.

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci.

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy.

- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca.

- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz...

P: Módlmy się.

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno, chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

ZAKOŃCZENIE

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.

W: Amen.

Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje małe dzieci, czyniąc znak krzyża na czole. Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki.

Na drzwiach można zapisać kredą: C+M+B 2021