Nowe zasady uczestnictwa we Mszy św.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła (w tę powierzchnię wliczamy również prezbiterium i chór). W naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 35 osób – łącznie z chórem. Przyklejone oznaczenia wskażą miejsca, gdzie wierni mogą usiąść, aby zachować bezpieczną odległość między sobą. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje mszalne.