Od 30 maja zmieniają sie zasady uczestnictwa we Mszy św i nabożeństwach

Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele. Jednak wszyscy przebywający w kościele z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki i zachować dystans 2 m. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady.
Nadal nie korzystamy z wody święconej.
Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę.
Sakrament pokuty będzie sprawowany dalej według zasad podanych wcześniej – pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności.
Na zewnątrz świątyni może się zgromadzić 150 osób – zachowując dystans 2 m między sobą (nie dotyczy to rodzin i osób mieszkających wspólnie).

Od 7 czerwca br. poprzednia dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaje zawężona do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.