Odpust ku czci Trójcy!

Niedziela po uroczystości Zesłania Ducha Świętego w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jest to zarazem święto naszej wspólnoty parafialnej, która obchodzi swój parafialny odpust. Podczas tegorocznych obchodów przewodniczył uroczystej sumie i Słowo Boże wygłosił długoletni wikariusz naszej parafii ks. Wiesław Płonka, który dziękował razem z nami Panu Bogu za 25 lat w Chrystusowym kapłaństwie i 50 lat życia. Niech dobry Bóg prowadzi go nadal po drogach swojego powołania. Pamiętajmy w modlitwach o księżach, którzy w tym czasie obchodzą rocznice swoich święceń.