Opłatek stypendystów

Końcem stycznia stypendyści naszej diecezji uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym.
Na spotkaniu w bielskiej kurii biskupiej obecni byli także rodzice, rodzeństwo i dziadkowie młodych ludzi z obu fundacji, kapłani zaangażowani w formację młodych stypendystów oraz członkowie rad fundacji. W kurialnej kaplicy odbyła się liturgia, której przewodniczył diecezjalny koordynator fundacji ks. Wiesław Płonka.
Formator stypendystów ks. Włodzimierz Caputa, odnosząc się do historii nawrócenia św. Pawła, wyjaśnił w kazaniu, że nawrócenie odbywa się każdego dnia. „Każdy z nas potrzebuje świadectwa i każdy z nas jest powołany do dawania świadectwa” – przekonywał młodych ludzi. „Jesteście otwartą księgą Ewangelii dla tych, którzy na was patrzą – dla waszych rówieśników, dla rodziców, rodzeństwa, sąsiadów. Oni patrzą na ludzi, którzy żyją słowem Bożym. To jest dla nich ta księga, którą w życiu przeczytają, z której zaczerpną. Przeczytają wasze życie. Odczytają je w kategorii miłości do Boga” – powiedział i zachęcił, by „chcieć być taką księgą”.
Kapłan przypomniał, że Bóg posyła wyznawców Jezusa do wszystkich. „Nie zamykaj tej księgi! Przez ciebie, przez twoje życie Chrystus pragnie przekazać Ewangelię. Jesteś Jego apostołem, Jego świadkiem” – dodał i powtórzył, że szczególnie dziś świat potrzebuje takich świadków.
W nawiązaniu do kazania diecezjalny koordynator FDNT zwrócił uwagę, że 11 października br. będzie obchodzony kolejny Dzień Papieski. Jego hasłem będą tym razem słowa biskupiego zawołania Jana Pawła II – „Totus Tuus” (Cały Twój). „Niech te słowa nam już teraz towarzyszą w całorocznych przygotowaniach” – zachęcił. Na modlitwie i spotkaniu obecna była też prezes Fundacji „Światło Nadziei” Irena Olma.
Podczas spotkania opłatkowego akompaniament muzyczny zapewnili młodzi muzycy z Lalik.
Aktualnie w diecezji bielsko-żywieckiej jest 70 stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz 15 stypendystów diecezjalnej Fundacji „Światło Nadziei”. Pochodzą z wiosek i małych miejscowości. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia są dla nich pomocą w rozwijaniu talentów. W ciągu roku spotykają się kilka razy podczas dni skupienia lub wycieczek w góry.
Za nami I semestr w szkołach. Zdolni uczniowie z uboższych rodzin uczęszczających do klasy 7 i 8 mogą starać się o stypendium z diecezjalnej Fundacji Światło Nadziei. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. Wszelkie informacje o sposobie uzyskania stypendium można uzyskać na stronie internetowej www.fsn.duszpasterstwa.bielsko.pl

Można starać się też o stypendium z ogólnopolskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.dzielo.pl i u ks. Wiesława Płonki – koordynatora diecezjalnego Fundacji.

Jest czas rozliczeń podatków – prosimy o wsparcie programu stypendialnego poprzez przekazanie 1 % podatku.
Przekaż swój 1%
Aktualnie rozliczając podatek dochodowy, można wskazać w PIT dla jakiej organizacji chce się przekazać 1%, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek wskazanej organizacji.

Diecezjalna Fundacja Światło Nadziei
KRS – 0000175073
Wpłać na konto bankowe fundacji
Nr rachunku bankowego
66 1750 0012 0000 00002660 6209
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Fundacja Światło Nadziei
ul. Żeromskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

Ogólnopolska Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
KRS – 0000150776
Wpłać na konto bankowe fundacji
Nr rachunku bankowego
75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
Bank PEKAO S.A. XIII O/Warszawa

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Informacje

Msze Święte w Niedziele i Święta:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 (recytowana)

Msze Święte w tygodniu:
6.00, 18.00

Msze Święte w Święta zniesione:
6.00, 9.00, 18.00

Msza Święta szkolna:
pierwszy piątek miesiąca - 16.30

Msza Święta dla seniorów:
pierwszy piątek miesiąca - 9.00


Kancelaria parafialna czynna:

poniedziałek: 18.40 - 19.00
środy: 10.00 - 12.00
czwartek: 17.00 - 19.00 (oprócz I czwartku miesiąca)
piątek: 10.00 - 12.00 oraz 18.40 - 19.00


Sprawy losowe można załatwić o każdej porze po wcześniejszym umówieniu się u księdza mającego dyżur w parafii.
tel. kom. 503 839 832
tel. 33 812 56 57