Porządek Mszy św. i nabożeństw od 27 marca

Od soboty 27 marca 2021 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne.

W związku z tym w naszym kościele może przebywać w czasie Mszy św. oraz nabożeństwach
nie więcej niż 30 osób, w wyznaczonych miejscach z zachowaniem dystansu min. 1,5 m

Ponad to przypominamy:

  • Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego noszenia maseczki zastanawiającej nos i usta
  • Komunię św. przyjmujemy w następującym porządku:
    jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz, to najpierw udziela na rękę, później do ust,
    jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy, to jeden udziela do ust wiernym na klęczniku, a drugi na rękę przy chrzcielnicy.

Dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych.

Duszpasterze Parafii.