Porządek Mszy św. i nabożeństw od 13 maja 2021 r.

Nowe limity wiernych w kościele:

od 13 czerwca 2021 r.  – 50% wszystkich miejsc
od 26 czerwca – 75% wszystkich miejsc

Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione.

Ponad to przypominamy:

  • Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta
  • Komunię św. przyjmujemy w następującym porządku:
    jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz, to najpierw udziela na rękę, później do ust,
    jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy, to jeden udziela do ust wiernym na klęczniku, a drugi na rękę przy chrzcielnicy.

Od 20 czerwca zniesiona jest dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych.

Duszpasterze Parafii.