Porządek Mszy św. i nabożeństw od 7 listopada

Od soboty 7 listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne.

W związku z tym w naszym kościele może przebywać w czasie Mszy św. oraz nabożeństwach
nie więcej niż 40 osób, w wyznaczonych miejscach.

Ponad to przypominamy:

  • Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka).
  • Komunię św. przyjmujemy w następującym porządku:
    jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz, to najpierw udziela na rękę, później do ust,
    jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy, to jeden udziela do ust wiernym na klęczniku, a drugi na rękę przy chrzcielnicy.

Dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych.

Duszpasterze parafii.