Roraty 2020 – Pytania

Dzień 17 - poniedziałek, 21 grudnia

Pytania:

 1. Co odpowiedziała Matka Teresa, kiedy zapytano ją, co robić, żeby być świętym?
 2. Jak nazywają się siostry, których zgromadzenie założyła św. Matka Teresa z Kalkuty?
 3. Gdzie siostry uczą się kochać ludzi najbiedniejszych z biednych?


Dzień 16 - piątek, 18 grudnia

Pytania:

 1. Jak nazywa się najważniejsza chwila podczas Mszy Świętej?
 2. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz podczas Przeistoczenia?
 3. Jaki cud dokonuje się podczas Przeistoczenia?


Dzień 15 - czwartek, 17 grudnia

Pytania:

 1. Jak długo o. Pio odprawiał Mszę Świętą?
 2. Dlaczego o. Pio tak długo odprawiał Mszę Świętą?
 3. Co miał na rękach o. Pio?


Dzień 14 - środa, 16 grudnia

Pytania:

 1. Jakie dary składane są na ołtarzu na początku liturgii eucharystycznej?
 2. Jak nazywa się "talerzyk", na którym leży chleb (Hostia) i czym nakryty jest kielich z winem; na czym ustawia się dary ofiarne?
 3. Co każdy z obecnych na Mszy Świętej może ofiarować razem z darami chleba i wina?


Dzień 13 - wtorek, 15 grudnia

Pytania:

 1. W jakiej postawie wyznajemy naszą wiarę?
 2. Jak inaczej nazywa się wyznanie wiary?
 3. Jaka modlitwą kończy się liturgia słowa?


Dzień 12 - poniedziałek, 14 grudnia

Pytania:

 1. Co robimy, zanim zaczniemy słuchać Ewangelii?
 2. Jakimi słowami kończy się czytanie Ewangelii?
 3. Do czego zachęcał ks. Jan Macha podczas jednego z kazań?


Dzień 11 - sobota, 12 grudnia

Pytania:

 1. Jakie fragmenty z Pisma Świętego szczególnie lubił czytać Pier Giorgio Frassati?
 2. Gdzie znajdował siły do tego, by być dobrym człowiekiem?
 3. O co najbardziej martwił się Pier Giorgio, kiedy w niedzielę wyjeżdżał z kolegami na wycieczkę?


Dzień 10 - piątek, 11 grudnia

Pytania:

 1. Jaki słowami kończy się pierwsze i drugie czytanie?
 2. Jak nazywa się księga, z której podczas Mszy Świętej czytane jest Słowo Boże?
 3. Co śpiewa się po pierwszym czytaniu?


Dzień 9 - czwartek, 10 grudnia

Pytania:

 1. Jakimi słowami najczęściej rozpoczyna się akt pokuty?
 2. Jakie znaczenie ma akt pokuty?
 3. Skąd pochodzą pierwsze słowa hymnu "Chwała na wysokości Bogu"?


Dzień 8 - środa, 9 grudnia

Pytania:

 1. Jaki dźwięk rozpoczyna Mszę Świętą?
 2. Dlaczego ksiądz całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy Świętej?
 3. Jakie słowa księdza na początku Mszy Świętej przypominają o obecności Jezusa?


Dzień 7 - poniedziałek, 7 grudnia

Pytania:

 1. Z jakich języków pochodzą niektóre słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej?
 2. Co oznacza słowo "Amen"?
 3. Co oznacza słowo "Eucharystia"?


Dzień 6 - sobota, 5 grudnia

Pytania:

 1. Dlaczego wchodząc do kościoła, robimy znak krzyża ręką zanurzoną wcześniej w wodzie święconej?
 2. W jakim kolorze jest ornat, w którym ksiądz odprawia Msze roratnie; jaki kolor ma jego ornat w niedzielę adwentowe, a jaki w niedziele zwykłe w ciągu roku?
 3. Dlaczego do Mszy Świętej trzeba się przygotować - ładnie się ubrać i nie spóźnić się?


Dzień 5 - piątek, 4 grudnia

Pytania:

 1. Jak nazywała się pierwsza Msza Święta?
 2. Gdzie Pan Jezus spożył z uczniami ostatnią wieczerzę?
 3. Czym różniła się ostatnia wieczerza od wieczerzy paschalnych spożywanych przez naród żydowski?


Dzień 4 - czwartek, 3 grudnia

Pytania:

 1. Jak Carlo Acutis nazywał Mszę Świętą?
 2. Jak często Carlo uczestniczył we Mszy Świętej?
 3. Czemu poświęcił utworzoną przez siebie stronę internetową?


Dzień 3 - środa, 2 grudnia

Pytania:

 1. Dlaczego niedziela dla chrześcijan jest dniem świętym?
 2. W którym przykazaniu Bóg mówi, że należy czcić dzień święty?
 3. Jak brzmi przykazanie kościelne, które mówi o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę?


Dzień 2 - wtorek, 1 grudnia

Pytania:

 1. Co trzyma człowieka w niewoli?
 2. Gdzie człowiek dostaje pomoc do walki ze złem, z grzechem, ze swoimi słabościami?
 3. Jak nazywa się święta mama, która codziennie podczas Mszy św. szukała u Jezusa wskazówek, jak żyć?


Dzień 1 - poniedziałek, 30 listopada

Pytania:

 1. Co oznacza słowo "adwent"?
 2. Jak nazywają się Msze poranne w czasie Adwentu?
 3. W jakie dni podczas Adwentu odprawiane są Msze roratnie?