Święci pośród nas

W ubiegłą niedziele podczas nabożeństwa różańcowego nastąpiło wprowadzenie relikwii świętych i błogosławionych w naszej świątyni. Wśród nas zagościli: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rodzice Św. Teresy Maria Zelia Martin i Ludwik Martin, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II, bł. Kardynał Stefan Wyszyński, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, bł. Męczennicy z Pariacoto (Peru), bł. Zbigniew Strzałkowski, bł. Michał Tomaszek, św. Dzieci z Fatimy św. Hiacenta Marto, św. Franciszek Marto.

Uwielbialiśmy Boga w tajemnicach chwalebnych różańca św. Do wspólnej modlitwy uwielbienia włączył się zespół Piotra Mireckiego z Olą Nykiel.