Wielkanoc braci Prawosławia

Od czterech lat wierni Kościoła Prawosławnego co drugą sobotę gromadzą się w naszej świątyni na modlitwie. W sobotę, 23 kwietnia zgromadzili się w większej wspólnocie. Oprócz tych, którzy stale gromadzą się w naszym kościele, byli obecni przedstawiciele rodzin z Ukrainy. Ojciec Marcin z Częstochowy najpierw spowiadał, a potem odprawił Boską Liturgię. Na zakończenie poświęcił potrawy wielkanocne. Niech wspólne uwielbianie Zmartwychwstałego Chrystusa umacnia w nas miłość i pokój w naszych wspólnotach i na Ukrainie.